Σε συνεργασία με το Φ/Θ ΘΕΤΙΣ τοποθετήθηκε ΝΑΥΔΕΤΟ την Τρίτη 03-8-21 στην Δεξιά πλευρά του πλοίου με σκοπό την πιο ασφαλή πρόσδεση. Η εταιρεια ΖΟΥΡΟΣ Βοήθησε με ρυμουλκό καθοριστικά σε όλη την διαδικασία.